Built-in Bath & Shower Mixer Trim Set P69223BAF-ENG

Built-in Bath & Shower Mixer Trim Set P69223BAF-ENG

33 Lượt xem

Thông số sản phẩm

· Brass Body
· G1/2″ Ceramic Cartridge
· SCC Diverter Cartridge
· Zinc Handle (Ceramic Handle)
· 2-function Diverter
· Finish: Romen Golden
· Remark: Match with Built-in body set D971C-ENG

Giá bán: Liên hệ

Thông tin kỹ thuật

Kích thước:
1
Bạn cần tư vấn ?